KAVRAMSAL TASARIM

Bu aşamada tasarlanacak projelerin Dünya genelindeki benzer sistemleri incelenir, sistem alternatifleri karşılaştırılır, Projeler için en iyi sistem mimarisine karar verilir.