DETAY TASARIM

Detay tasarım için katı model ve teknik resimler hazırlanır. Gerekli görülen yerlerde güvenilirliği artırmak için CFD ve FEA hesaplamaları yapılır. Sistemin bütün halinde çalışması gözlemlenip, alt sistem seviyesi gereksinimler türetilir. İhtiyaç duyulduğu konularda, farklı alt yükleniciler ile tasarım çalışmaları desteklenir.