KABUL TESTLERİ

Sistemlerin detay süreç ve dayanım incelemesi yapılır. Tüm bileşenler analiz veya testten geçirilerek, planlanan Sistem Mimarisinin sorunsuz çalışması sağlanır.