ŞARTNAMELER

Müşterinin satın almak istediği mal, makine ve hizmet işleri için gereken şartnameler oluşturulur.