HAZOP

Tasarlanan sistemin işletme modeli müşteri ile risklere karşı irdelenir gereken önlemler otomatik kontrol ve işletme kavramına ilave edilir.